Friday, October 1, 2010

h0den

Kore wa, subete watashi no kokoro o hyōgen suru... Kore wa hontōni watashi nitotte taishita koto...-Ai dake no mondai de wa nai....-Ai wa watashi no tame no shuyōna mondai de wa nai hō ga yoideshou.... 

Subete no jikan watashi wa koko ni jūbun'na senzai o kanjite imasu. .. Watashi-tachi no.. No sentō tan'ni utsukushiide, kekkan no nai surotto.. Watashi wa, kare ga watashi no hoka no mono yori mo aisuru tame ni kanzendearu to omou... Shika shi, sono mottomo tekisetsuna bun..," 

Sora wa kanarazushimo meikakude wa arimasen". Watashi wa gen'in toshite, kare o shitte ita... Kare wa watashi ni nan-nichi to nan-shūkan mo... Sesshoku shite orazu, watashi wa kono mondai o.. Dake de kanzō ni kakunō sa rete hassei suru koto.. Shitsumon wa watashi no kokoro ni shōjiru" naze watashi wa kare ni chūjitsudearu hitsuyō ga arimasu"?.. Masi-san watashi wa sudeni ichi o motte irunode, watashi wa sore niyotte musuba rete iru watashi to tomodachi ni naritai ōku no dansei ga, watashi wa sore o pusshu ga..... 

Kare ga nozonde iru ka? Watashi wa kanojo ga.... Tabun kono toki watashi wa sudeni kare no sekai ni kare o shitsubō sa seta shitakunakatta.. Watashi o sakujo suru ni wa o tanomu toki ni....


No comments:

Post a Comment